ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ

ที่ตั้ง 222 หมู่ 13  ตำบล วิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000

+1-202-555-0198