รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรดอนหญ้านาง และข้าราชการตำรวจ ฝอ.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.64 เวลา 10.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ธรรมจักร คงมงคล ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ มอบหมายให้ พ.ต.อ.ธีระวัฒน์ นุมานิต รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรดอนหญ้านาง โดยมี นายพิสิษฐ์ ชิณะวิทัฒน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬนาย สรชาติ จุลนวล สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาพ
นายเลิงสักดิ์ ภูพานทอง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ
นาย วีระศักดิ์ โคตรวิชัย พนักงานโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ และข้าราชการตำรวจ ฝอ.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ภ.จว.บึงกาฬ ร่วมประชุมเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างสถานีตำรวจภูธรดอนหญ้านางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ภ.จว.บึงกาฬ