ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับ ข้าราชการตำรวจระดับ รองมผกก.(สอบสวน) ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น พล.ต.ต.ตรีวิทย์ ศรีประภา ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับ ข้าราชการตำรวจระดับ รองมผกก.(สอบสวน) ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4 เกี่ยวกับการสอบสวนดำเนินคดีฐานสมคบกันกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และ สมคบกันกระทำผิดฐานฟอกเงิน ณ ห้องฝึกอบรม 301 ศฝร.ภ.4 และต่อมาเวลา 13.00-16.00 น. ได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องเดียวกันให้กับข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.(สอบสวน) ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4 ณ ห้องฝึกอบรม 401 ศฝร.ภ.4