ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ พร้อมด้วย ร.ต.อ.หญิง สิริรัตน์ กุลสุวรรณ ประธานแม่บ้านตำรวจร่วมโครงการ One Provinc One Product “1” จังหวัด “1” ผลิตภัณฑ์ สายคล้องแมสปลอดภัย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ธรรมจักร คงมงคล ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ พร้อมด้วย
ร.ต.อ.หญิง สิริรัตน์ กุลสุวรรณ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ ประชุมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬครั้งที่ 1/2565 เพื่อมอบหมายภารกิจการดำเนินการโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ
แม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสมาคมแม่บ้านตำรวจ และชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 4
โดยมีหัวข้อดังนี้
1. แจ้งนโยบายสมาคมแม่บ้านตำรวจ ,ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 4 และคณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ ภารกิจถวายความจงรักภักดี และการรับ-ส่งเสด็จในประเทศและต่างประเทศ และการเสด็จแปรพระราชฐานของพระบรมวงศานุวงศ์
2. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งกายและการปฏิบัติในเครื่องแบบสมาคมแม่บ้านตำรวจ โครงการ One Provinc One Product “1” จังหวัด “1” ผลิตภัณฑ์ สายคล้องแมสปลอดภัย พวงมาลัยสายใยรัก ห่างไกลโควิด-19 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ มีวิทยากรมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเดิน การนั่ง การไหว้ การยืนถ่ายรูป เพื่อความสง่างาม และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับแม่บ้านบึงกาฬทุกคน ร่วมกิจกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ริมโขง รักบึงกาฬ โดยคณะแม่บ้านร่วมกันเก็บขยะริมฝั่ง ถนนข้าวเม่า อ.เมืองบึงกาฬ โดยมีแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬแต่ละ สภ. ในสังกัด เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน ณ บ้านพักผู้บังคับการ