ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ พร้อมด้วยรอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬประชุมบริหาร ภ.จว.บึงกาฬ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต. ตรีวิทย์ ศรีประภา ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ ประธาน พร้อมด้วย
พ.ต.อ.อารัก มะสาธานัง รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ
พ.ต.อ.ชัยยุทธ ธรรมสุนา รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ
พ.ต.อ.พงศ์พัชร์ แจ้งหมื่นไวย์ รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ
พ.ต.อ.ขจรฤทธิ์ วงษ์ราช รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ ประชุมบริหาร ภ.จว.บึงกาฬ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ภ.จว.บึงกาฬ โดยมี
1.หน่วยงานตำรวจในสังกัด บช.อื่น ได้แก่ ตม.บึงกาฬ , พฐ.บึงกาฬ,ร้อย ตชด.244,ตำรวจนำ้,สันติบาล,ตำรวจทางหลวง
2.หน่วยงานและแผนกงานในสังกัด ภ.จว.บึงกาฬ ได้แก่ รอง ผกก.ฝอ.ฯ , สว.ฝอ.ฯทุกแผนกงานกก.สืบสวนฯ,กลุ่มงานสอบสวน และ ศูนย์ 191 ร่วมประชุม