ประชุมบริหาร ภ.จว.บึงกาฬ ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.วิญญ อำนวยสมบัติ รรท.ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ ประธาน พร้อมด้วย
พ.ต.อ.อารัก มะสาธานัง รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ
พ.ต.อ.ชัยยุทธ ธรรมสุนา รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ
พ.ต.อ.ขจรฤทธิ์ วงษ์ราช รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ
พ.ต.อ.นาคินทร์ พลโยธา ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.บึงกาฬ
พ.ต.อ.จรูญศักดิ์ ลำพุทธา ผกก.สืบสวน กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ
พ.ต.อ.ดาบทอง อุภัยพรม ผกก.ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ และผกก./หน. สภ.ในสังกัดทั้ง 13 สภ. ร่วมประชุมบริหาร ภ.จว.บึงกาฬ ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ภ.จว.บึงกาฬ โดยมี 1.หน่วยงานตำรวจในสังกัด บช.อื่น ได้แก่ ตม.บึงกาฬ , พฐ.บึงกาฬ,ร้อย ตชด.244,ตำรวจน้ำ,สันติบาล,และ ตำรวจทางหลวง
2.แผนกงานในสังกัด ภ.จว.บึงกาฬ ได้แก่ รอง ผกก.ฝอ.ฯ , สว.ฝอ.ฯทุกแผนกงาน ,กก.สืบสวนฯ,กลุ่มงานสอบสวน และ ศูนย์ 191 ร่วมประชุม