❌”ธปท. ลดค่าคุ้มครองเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท/ราย เพราะสถาบันการเงินเสี่ยงล้ม”❌

ข่าวบิดเบือน ธปท. ลดค่าคุ้มครองเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท/ราย เพราะสถาบันการเงินเสี่ยงล้มวันที่ 9 ส.ค. 2564 10:30 น.FacebookTwitterLine

ตามที่มีการเผยแพรข้อมูลประเด็นเรื่อง ธปท. ลดค่าคุ้มครองเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท/ราย เพราะสถาบันการเงินเสี่ยงล้ม ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลบิดเบือน

กรณีการส่งต่อคำแนะนำว่า ให้รีบถอนเงินออกจากธนาคาร เพราะแบงก์ชาติประกาศคุ้มครองเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อรายผู้ฝาก หากมีเงินฝากมากกว่า 1 ล้านบาท แล้ววันหนึ่งธนาคารล้มขึ้นมา คุณจะได้เงินแค่ 1 ล้านบาท ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กระทรวงการคลังได้ชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่า ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด โดยข้อเท็จจริงมีดังนี้

1. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก หรือ DPA (https://www.dpa.or.th/articles/cat/about-dpa) เป็นผู้ประกาศปรับลดวงเงินคุ้มครองเงินฝาก มิใช่ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีการปรับลงมาอยู่ที่ 1 ล้านบาทต่อบัญชีต่อรายสถาบันการเงิน จากเดิมอยู่ที่ 5 ล้านบาทต่อบัญชีต่อรายสถาบันการเงิน ซึ่งการปรับลดวงเงินคุ้มครองดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองเงินฝาก โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ 2 เรื่องหลัก คือ การรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน และการคุ้มครองผู้ฝากเงินรายย่อย ซึ่งไม่ได้เป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 และปรับลดวงเงินคุ้มครองแต่อย่างใด

2. ในปัจจุบันฐานะการดำเนินงานและเงินกองทุนธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งยังแข็งแกร่ง มีการดำเนินงานด้วยความระมัดระวัง และมีธนาคารแห่งประเทศไทยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.bot.or.th หรือโทร. 02-283-5353

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : สถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นผู้ประกาศปรับลดวงเงินคุ้มครองเงินฝาก มิใช่ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน และการคุ้มครองผู้ฝากเงินรายย่อย อีกทั้งในปัจจุบันฐานะการดำเนินงานและเงินกองทุนธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งยังแข็งแกร่ง มีธนาคารแห่งประเทศไทยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด