ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ บรรยายให้ความรู้กับพนักงานสอบสวนในสังกัด ภ.จว.บึงกาฬ ทั้ง 13 สภ. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ภ.จว.บึงกาฬ

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ตรีวิทย์ ศรีประภา ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ บรรยายให้ความรู้กับพนักงานสอบสวนในสังกัด ภ.จว.บึงกาฬ ทั้ง 13 สภ. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ภ.จว.บึงกาฬ เรื่องที่บรรยาย
1. เทคนิคการทำสำนวนการสอบสวนให้เสร็จเร็ว และเป็นสำนวนที่มีคุณภาพ
2. ข้อบกพร่องที่ตรวจพบในการทำสำนวนการสอบสวนในห้วง 2 เดือนที่ผ่านมา
3. การปฏิบัติตนในขณะปฏิบัติหน้าที่ พงส.เวร