ขอเชิญร่วมงานกาชาดประจำปี 2566 ระหว่าง 8-18 ธันวาคม 2566 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ และทางระบบ online