สรุปข้อสั่งการประชุม ศปม.ตร ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2563