ประชุมบริหาร ครั้งที่ 11งป.ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2563