ข้อสั่งการ พิทักษ์ 11 – ศปม.ตร ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2563