ข้อสั่งการ พิทักษ์ 11 ประชุมเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกการจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงระหว่างวันที่ 25 – 28 ก.ค.63