ข้อสั่งการ! การประชุม ศปม. ประจำวันที่ 22 มิ.ย. 2563