สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะผู้ตรวจการสหกรณ์เข้าตรวจกิจการและฐานะการเงิน ประจำปี 2565


เมื่อวันที่ 21 -22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงงกาฬ
โดย นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ (ผู้อำนวยการกลุ่มฯ 1 ) พร้อมคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ ชั้น : อาคารตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ